Uchwały Rady Gminy

1.    Uchwała nr XXVI/183/2013 Rady Gminy Jastków z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Jastków

 

XXVI_-_183_-_taryfy_2013.pdf


2.    Uchwała Nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Jastków z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie dopłat dla gospodarstw domowych do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

XXVI_-_184_-_doplaty_do_taryf.pdf

3. Uchwała Nr XXXVI/272/2014 Rady Gminy Jastków z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Jastków

XXXVI_-_272_-_Uchwała_taryfy_na_2014.pdf

4. Uchwała Nr XXXVI/273/2014 Rady Gminy Jastków z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie dopłat dla gospodarstw domowych do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

XXXVI_-_273_-_Uchwała_dopłaty_do_taryf_na_2014.pdf