Wzory dokumentów

1.    Protokół odbioru przyłącza sieci wodociągowej; kanalizacyjnej
PROTOKOL_odbioru_-_przylacze.pdf

2.    Wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy wody z wodociągów wiejskich na terenie gminy Jastków

Wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy wody z wodociągów wiejskich na terenie gminy Jastków - druk do pobrania